Wijziging taakverdeling in bestuur Discovery

Tijdens de laatste ALV heeft onze secretaris, Dyon Giessen, aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. De rol van secretaris is tijdens de ALV niet opnieuw ingevuld. Om te zorgen dat de taken van de secretaris worden uitgevoerd, zal Rik Mertens, naast zijn rol als bestuurslid communicatie, de taak van secretaris tijdelijk op zich nemen.…

Afscheid Dyon Giessen als secretaris

Tijdens de ALV heeft Dyon Giessen afscheid genomen als secretaris van Discovery. Dyon was de laatste 8 jaar secretaris van onze vereniging en daarmee het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor leden en niet leden. Het laatste jaar nam hij als secretaris ook enkele voorzitterstaken over.   Tijdens de ALV is de functie van secretaris…

Vacatures voor voorzitter en secretaris

Binnen onze vereniging hebben wij een vacature voor de rol van voorzitter. Als voorzitter van onze vereniging is je belangrijkste taak het voorzitten van de bestuursvergaderingen. Daarnaast ben je naar buiten toe het gezicht van onze vereniging en regelmatig aanwezig bij diverse activiteiten van de club. Het bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar.…