Overlijden Marcel Beckers

Met veel verdriet melden wij dat op 13 september Marcel ‘Vati’ Beckers is overleden. Marcel was meer dan 20 jaar voorzitter van onze vereniging, begin jaren ’90 één van de initiatiefnemers van de aanleg van onze routes en de samenwerking met Natuurmonumenten, waarmee hij een pioniersrol vervulde voor veel MTB routes in Nederland. Daarvoor was…

Wijziging taakverdeling in bestuur Discovery

Tijdens de laatste ALV heeft onze secretaris, Dyon Giessen, aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. De rol van secretaris is tijdens de ALV niet opnieuw ingevuld. Om te zorgen dat de taken van de secretaris worden uitgevoerd, zal Rik Mertens, naast zijn rol als bestuurslid communicatie, de taak van secretaris tijdelijk op zich nemen.…

Afscheid Dyon Giessen als secretaris

Tijdens de ALV heeft Dyon Giessen afscheid genomen als secretaris van Discovery. Dyon was de laatste 8 jaar secretaris van onze vereniging en daarmee het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor leden en niet leden. Het laatste jaar nam hij als secretaris ook enkele voorzitterstaken over.   Tijdens de ALV is de functie van secretaris…