Afscheid Dyon Giessen als secretaris

Tijdens de ALV heeft Dyon Giessen afscheid genomen als secretaris van Discovery. Dyon was de laatste 8 jaar secretaris van onze vereniging en daarmee het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor leden en niet leden. Het laatste jaar nam hij als secretaris ook enkele voorzitterstaken over.   Tijdens de ALV is de functie van secretaris…

Vacatures voor voorzitter en secretaris

Binnen onze vereniging hebben wij een vacature voor de rol van voorzitter. Als voorzitter van onze vereniging is je belangrijkste taak het voorzitten van de bestuursvergaderingen. Daarnaast ben je naar buiten toe het gezicht van onze vereniging en regelmatig aanwezig bij diverse activiteiten van de club. Het bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar.…

Vacatures voor 2 algemeen bestuursleden

Naast de vacatures voor voorzitter en secretaris, is Discovery ook op zoek naar 2 algemeen bestuursleden die het bestuur willen versterken.   Wil jij 4 tot 6 keer per jaar meepraten en meebeslissen over de activiteiten van onze MTB vereniging? Meld je dan voor 6 april 18.00 uur bij het bestuur van Discovery via bestuur@mtbclub-discovery.nl.…