Afscheid Dyon Giessen als secretaris

Tijdens de ALV heeft Dyon Giessen afscheid genomen als secretaris van Discovery. Dyon was de laatste 8 jaar secretaris van onze vereniging en daarmee het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor leden en niet leden. Het laatste jaar nam hij als secretaris ook enkele voorzitterstaken over.   Tijdens de ALV is de functie van secretaris…