Geslaagde beginnerstocht!

De beginnerstocht die we op 21 oktober organiseerden in het kader van Sportweek Nieuwenhagen was met een opkomst van 14 deelnemers zeer geslaagd. De tocht ging over de Brunssummerheideroute en de Roode Beekroute met een pauze bij Park het Plateau. Over een maand geven we dit een vervolg en komt er een tweede rit voor…